Pedagogové projektu

Mgr. M.Císař (CIVICS)

Je absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (obory dějepis – občanská výchova).
Na škole učí dějepis a nauku o společnosti.Je předsedou Školské rady. V letech
2009 – 2012 absolvoval intenzivní kurz anglického jazyka s výstupem na úrovni A2. Byl účastníkem mezinárodního projektu AFS Iterkultura – tvorba mezinárodního studijního materiálu s tematikou interkulturní výchova. V rámci projektu absolvoval týdenní stáže a workshopy v Stockholmu, Helsinkách a Madridu. Spolupracuje na projektu Anglické gymnázium Brno – týdenní jazyková stáž v Utrechtu (Stejdelik Gymnasium a St. Gregorius College). V roce 2008 spolupracoval na projektu UNESCO – tématika: sport bez bariér. Je prezidentem Českého tenisového svazu vozíčkářů a každoroční účastník Anual General Meeting of International Wheelchair Tennis Association.

Mgr. R. Dostálek (HIS)

V roce 1997 vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství pro střední školy s aprobací: anglický jazyk - dějepis. Tyto předměty na našem gymnáziu také vyučuje. V roce 2011 participoval na projektu Comenius. V roce 2012 absolvoval týdenní stáž na Prince Henry´s Grammar School v Otley, hrabství Yorkshire.

RNDr. L. Holý (CH)

PhDr. Luboš Holý je absolventem biochemie a učitelství chemie pro střední školy na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na škole působí jako učitel chemie a výchovný poradce. V projektu Anglické gymnázium Brno se podílí na výuce chemie. Kromě pedagogické praxe na gymnáziu, pracoval v laboratoři molekulární onkologie a biofyzikální chemie na Biofyzikálním ústavu AV. V roce 2008 absolvoval roční pracovně-poznávací pobyt na Novém Zélandu. V letech 2009 až 2012 se účastnil intenzivního kurzu anglického jazyka s výsputem na úrovni B2. Během pedagogické praxe se zúčastnil následujících zahraničních stáží:Utrecht (Nizozemí), Cordoba (Španělsko), Stuttgart (Německo), Lisabon (Portugalsko)

RNDr. I.Kubištová PhD. (BIO)

Je absolventkou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykova Univerzita ) v Brně, oboru učitelství biologie a chemie. Postgraduálně vystudovala obor Ekologie, ekotoxikologie a radiobiologie na Veterinární a farmaceutické Univerzitě v Brně. Na gymnáziu pracuje jako vyučující biologie a chemie, v projektu AGB je zapojena do výuky biologie. Je metodičkou předmětu biologie, působí jako koordinátorka práce s talentovanými žáky (SOČ , projekt Otevřená věda, stáže na VŠ, AV). V letech 2008-2010 pracovala jako koordinátorka projektu Comenius. Na celostátní úrovni pracuje jako externí poradkyně didaktičky biologie VÚP, pro tento ústav pracuje také jako lektorka kurzů pro učitele.
V letech 2009 až 2012 absolvovala intenzivní kurz anglického jazyka s výstupem B 2, v rámci projektu se zúčastnila stáží na školách v Anglii (Prince Henry´s Grammer School) a Francii (Lycée Privé L'Oustal des Métiers de la Vie Rurale). Odborné znalosti a jazykové kompetence si rozšířila účastí na celoamerické konferenci učitelů přírodních věd v Bostonu v rámci projektu UP Olomouc „Atraktivní biologie“.

Mgr. T.Sargánek (GEO,PE)

Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, kde vystudoval obor učitelství pro střední školy tělesné výchovy a geografie, které učí na gymnázium převážně ve třídách X. Během studia v Olomouci obdržel Merillovo stipendium k ročnímu pobytu na Miami University v USA. Před nástupem na gymnázium působil ve školním roce 2006/2007 v rámci pracovní stáže na soukromé internátní škole Hurstpierpoint College v Anglii, kde kromě výuky také trénoval atletiku či pozemní hokej. V letech 2009 – 2012 absolvoval intenzivní kurz anglického jazyka s výstupem na úrovni B2. V rámci projektu AGB navštívil také Prince Henry´s Grammar School. Během dřívější pedagogické praxe během projektu projektu Comenius navštívil zahraniční školy např. v Dánsku či Špaňělsku, koordinuje adaptační kurz či přípravu školního plesu. Působil jako hráč v brněnském týmu amerického fotbalu Alligators Brno.

Mgr. L.Šálková (M, ICT)

Vzdělání: Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci obor učitelství matematika - zeměpis - výpočetní technika. Na gymnáziu Slovanské náměstí vyučuje matematiku a výpočetní techniku. Vykonává funkci ICT koordinátora. Účastník projektu AGB. Jazykové kompetence: základní státní zkouška z anglického jazyka, v letech 2009 – 2012 absolvovala intenzivní kurz anglického jazyka.V roce 2012 navštívila v rámci týdenní stáže Prince Henry’s Grammar school v Otley, UK.

Mgr. J. Novotná (M,PE)

Absolventka Masarykovy Univerzity v Brně, kde na Přírodovědecké fakultěvystudovala obor učitelství matematiky a tělesné výchovy pro střední školy. V letech 2009 - 2012 absolvovala intenzivní kurz anglického jazyka s výstupem na úrovni B2. V rámci projektu AGB navštívila také Prince Henry´s Grammar School a Hurstpierpoint College v Anglii. Mimo působení na gymnáziu se také věnuje tanci, který aktivně provozovala v letech 2001 - 2006 v TŠ Danza Brno, nyní je učitelka tance v TŠ Victoria.

Mgr. T.Novosadová (CH)
Skip Course categoriesSkip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 Today Thursday, 18 April 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Skip Latest News

Latest News

  • 20 Apr, 11:33
    Hlavní Administrátor
    Mat 2.X more...
  • 20 Apr, 11:31
    Hlavní Administrátor
    Zpráva o Madridu more...