PROJEKT

ANGLICKÉ GYMNÁZIUM BRNO

Úvodní slovo

Na Gymnáziu Slovanské náměstí existuje již od roku 2007 čtyřletý obor zaměřený na rozšířenou výuku v anglickém jazyce – třída X, kde jsou některé předměty vyučovány v anglickém jazyce. Tento projekt – „Anglické gymnázium Brno“ se zaslouží o rozvoj a zkvalitnění vyučovacího procesu tohoto oboru ve všech směrech.

Celý název projektu:

Zajištění a rozšíření výuky vybraných předmětů v anglickém jazyce na Gymnáziu Slovanské náměstí, zavedení moderních metod a zvýšení efektivity vyučovacího procesu prostřednictvím interaktivního portálu.“

Název projektu anglicky:

Ensuring and extending of tuition selected subjects in English language at Gymnasium Slov. nám., introduction of modern methods and increasing of effectivity in educational process through interactive web portal.“

Stručný obsah projektu

Hlavní cíle projektu jsou:

 • Zkvalitnění a modernizace vzdělávání na gymnáziu se zaměřením na zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím vzdělávacího programu čtyřletého studia s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce

 • Aplikace nových vyučovacích metod v předmětech vyučovaných v anglickém jazyce včetně zavedení nových pedagogických přístupů, týmové práce učitelů, hodnocení žáků a učitelů ve třídách se zaměřením na výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce

 • Tvorba a aplikace systému vzdělávání pedagogických pracovníků zapojených do výuky předmětů v anglickém jazyce a dále nových metod a přístupů zejména s využitím stáží v zahraničí a vytváření mezinárodních pracovních týmů

 • Tvorba kvalitních výukových materiálů pro předměty vyučované v anglickém jazyce (učební texty, pracovní sešity a tématické plány) včetně zlepšení prostorových a materiálních podmínek pro výuku

 • Podpora vzniku a využití interaktivního informačního centra na webovém portálu


Doba trvání projektu:

1. Fáze realizace:  červen 2009 – květen 2012

2. Fáze udržitelnost výstupů: červen 2012 - 2017

Poznámka: Výuka žáků v obor s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce byla zahájen ve školním roce 2007 / 2008. Projekt "Anglické gymnázium Brno" je podporou tohoto oboru.

Klíčové aktivity

 1. Jazyková vybavenost učitelů

 2. Stáže učitelů na zahraničních školách

 3. Víkendové dílny učitelů

 4. Tvorba interaktivního a organizačního portálu školy

 5. Školení učitelů pro práci s interaktivním portálem

 6. Tvorba tématických plánů pro jednotlivé předměty a ročníky vyučované v angličtině

 7. Tvorba pracovních sešitů, aktivit pro studenty a úkolů pro jednotlivé ročníky, tématické okruhy

 8. Vytvoření jednotného systému hodnocení a jeho prezentace na interaktivním portálu

 9. Workshop se zahraničním lektorem

 10. Vybavení pro výuku v angličtině a tvorbu metodiky + zakoupení didaktických pomůcek pro výuku v angličtině

 11. Zavedení do výuky

 12. Řízení a publicita projektu


Realizační tým,

Projektový manažer - PhDr. J. Filouš
Koordinátor projektu - Mgr. T.Sargánek
Finanční manažer -  Věra Floková
Lektor pro školení práce s interaktivním portálem - Mgr. L.Šálková
Učitel tvořící tématický plán a pracovní sešit předmětu biologie - RNDr. I.Kubištová,PhD., Mgr.
T.Novosadová
Učitel tvořící tématický plán a pracovní sešit předmětu chemie - RNDr. L. Holý, Mgr.
T.Novosadová
Učitel tvořící tématický plán a pracovní sešit předmětu ICT - Mgr. L. Šálková, Mgr. Jana Novotná
Učitel tvořící tématický plán a pracovní sešit předmětu historie - Mgr. J. Ohlídalová, Mgr. Rudolf Dostálek
Učitel tvořící tématický plán a pracovní sešit předmětu matematika - RNDr. J. Dittrich, Mgr. Jana Novotná
Učitel tvořící tématický plán a pracovní sešit předmětu ZSV - Mgr. M.Císař
Učitel tvořící tématický plán a pracovní sešit předmětu Tv, geografie - Mgr. T.Sargánek, předmětu TV
Mgr. J. Novotná

Podpořené předměty

Matematika, biologie, chemie, geografie, historie, IVT, základy společenských věd, tělesná výchova. V projektu bude podpořeno celkem 9 vyučujících a 125 žáků.


Monitorovací indikátory

Název / Počet

 • Počet nově vytvořených/inovovaných produktů / 19,00

 • Počet osob poskytujících služby / 9,00

 • Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávaní / 39,00

 • Počet podpořených osob v počát. Vzdělávaní – děti, žáci / 125,00

 • Počet vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT / 2,00

Vypracoval: Mgr. Tomáš Sargánek

Koordinátor projektu

Skip Course categoriesSkip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 Today Thursday, 18 April 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Skip Latest News

Latest News

 • 20 Apr, 11:33
  Hlavní Administrátor
  Mat 2.X more...
 • 20 Apr, 11:31
  Hlavní Administrátor
  Zpráva o Madridu more...